شرکت مهندسی مشاو ر- اقتصادآب مهاب رابین – اولین وتنها دارنده گواهی صلاحیت مشاوره خدمات – اقتصادی در شرق کشور

فهرست پروه های برق

1.انجام ارزيابي مالي و تهيه اسناد مناقصه 3 طرح سرمايه‌گذاري در محدوده عمل شرکت آب و فاضلاب مشهد، 1394، شامل:

  • تهيه گزارش توجيهي فني، اقتصادي و مالي، تهيه مدل مالي، تهيه اسناد مناقصه و برگزاري مناقصه استفاده از پتانسيل برقابي شبکه آب و فاضلاب مشهد در مخزن B3 در قالب قراردادي BOO؛
  • تهيه گزارش توجيهي فني، اقتصادي و مالي، تهيه مدل مالي، تهيه اسناد مناقصه و برگزاري مناقصه استفاده از پتانسيل برقابي شبکه آب و فاضلاب مشهد در مخزن N در قالب قراردادي BOO؛
  • تهيه گزارش توجيهي فني، اقتصادي و مالي، تهيه مدل مالي و اسناد مناقصه تهيه و نصب کنتورها در سطح شهر مشهد (3 سري اسناد مناقصه و مدل مالي)؛
  • تهيه گزارش توجيهي فني، اقتصادي و مالي، تهيه مدل مالي و اسناد مناقصه سامانه جداسازي آب شرب شهر مشهد؛
  • تهيه گزارش توجيهي فني، اقتصادي و مالي، تهيه مدل مالي و اسناد ارزيابي کيفي احداث تصفيه‌خانه مهرگان به روش بيع متقابل؛
  • تهيه گزارش توجيهي فني، اقتصادي و مالي، تهيه مدل مالي و اسناد ارزيابي کيفي احداث تصفيه‌خانه پرکند 3 به روش بيع متقابل؛
  • تهيه گزارش توجيهي فني، اقتصادي و مالي، تهيه مدل مالي و اسناد ارزيابي کيفي بهره‌برداري از تصفيه‌خانه‌هاي خين عرب و التيمور به روش بيع متقابل؛

2.انجام مطالعات ارزیابی مالی و تهیه اسناد و برگزاری مناقصه طرح‌های سرمایه‌گذاری در محدوده عمل شرکت آب و فاضلاب مشهد، شرکت آب و فاضلاب مشهد، 1400 شامل:

16-1- خدمات مشاوره تهیه مدل مالی، گزارش توجیهی استفاده از تسهیلات مالی ماده 56 در خصوص طرح‌های:

1- احداث مدول سوم تصفیه‌خانه اولنگ شهر مشهد

2- احداث مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب پرکندآباد 3 و تهیه اسناد مناقصه برای این پروژه

3- ایجاد تاسیسات آبرسانی روستاهای تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب مشهد

16-2- تهیه اسناد انتخاب سرمایه‌گذار جهت استفاده از پتانسیل برق‌آبی خطوط آب و فاضلاب در محدوده تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب شهر مشهد در خصوص طرح‌های:

1- استفاده از پتانسیل تولید انرژی برقابی در ورودی ایستگاه شماره 4 خط انتقال آب سد دوستی به شهر مشهد

2- استفاده از پتانسیل تولید انرژی برقابی در محدوده مخزن A شهر مشهد

16-3- حفظ و ذخیره آب و کاهش هدررفت ظاهری شامل:

1- جذب سرمایه‌گذار برای شناسایی انشعابات غیرمجاز

16-4- جذب سرمایه گذار در املاک و مستغلات شرکت با هدف ارتقا بهره وری

1- پتانسیل ایجاد نیروگاه CHP در مجموعه ورزشی

16-5- تهيه مدل محاسباتی و دستورالعمل‌های مربوطه به ماده 11