شرکت مهندسی مشاور ـ اقتصادآب مهاب رابین ـاولین و تنها دارنده گواهی

صلاحیت مشاوره خدمات ـ اقتصادی در شرق کشور

خدمات شرکت مهندسی مشاور اقتصادآب مهاب رابین

تامین منابع مالی در حوزه زیرساخت از منابع مختلف از جمله:

1. استفاده از روش‌های مشارکت بخش دولتی و خصوصی (PPP) در قالب قراردادهای ‌BOT، BOO، ROT، BLT، MROT، بیع متقابل و …

2. فاینانس خارجی

3. فاینانس داخلی مبتنی بر ماده 56 قانون الحاق

4. فاینانس از محل منابع جاری شرکت‌ها

5. استفاده از وام بانک‌های توسعه‌ای از جمله:

بانک توسعه اسلامی (IsDB)

بانک توسعه تجارت اکو (ECO)

بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا (AIIB)

6.  استفاده از انواع اوراق مشارکت

انجام مطالعات ارزیابی مالی و توجیه اقتصادی طرح‌ها

1. تهیه گزارش‌های توجیهی، فنی، مالی و اقتصادی در مراحل محتلف تدوین پروژه (امکان‌سنجی و پیدایش پروژه، مطالعات مرحله طراحی‏، مرحله ساخت و مرحله بعد از اجرا)

2. تهیه گزارش‌های توجیهی، فنی، مالی و اقتصادی بر اساس ضوابط قوانین بودجه سنواتی و قوانین توسعه 5 ساله کشور از جمله ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه و ….

3. تهیه گزارش‌های توجیهی، فنی، مالی و اقتصادی به منظور اخذ مجوز شورای اقتصاد در خصوص طرح‌های فاینانس خارجی و استفاده از وام بانک‌های توسعه‌ای

4. تدوین برنامه و سیاست‌های مالی شرکت‌های فعال در حوزه زیر ساخت از دیدگاه اولویت‌بندی طرح‌ها و تامین و تجهیز منابع مالی

م متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

3 . تهیه اسناد مناقصه، شرکت در فرآیند انتخاب سرمایه‌گذار و تدوین اسناد پیمان در انواع قراردادهای سرمایه‌گذاری مبتنی بر روش های مختلف تامین و تجهیز منابع مالی
4.تعیین هزینه تمام شده محصولات در حوزه طرح‌های زیربنایی
5. برگزاری کارگاه‌های آموزشی و تدریس آشنایی با مبانی مشارکت بخش عمومی – خصوصی، روش های توجیه اقتصادی و ارزیابی مالی پروژه‌های زیربنایی، روش‌های تامین و تجهیز منابع، مالی‏ مدل‌نویسی مالی در نرم افزار Excel