شرکت مهندسی مشاو ر- اقتصادآب مهاب رابین – اولین وتنها دارنده گواهی صلاحیت مشاوره خدمات – اقتصادی در شرق کشور

خدمات شرکت مهندسی مشاور اقتصادآب مهاب رابین
تامین منابع مالی در حوزه زیرساخت از منابع مختلف از جمله:

1.استفاده از روش‌های مشارکت بخش دولتی و خصوصی (PPP) در قالب قراردادهای ‌BOT، BOO، ROT، BLT، MROT، بیع متقابل و …

2.فاینانس خارجی

3.فاینانس داخلی مبتنی بر ماده 56 قانون الحاق

4.فاینانس از محل منابع جاری شرکت‌ها

5.استفاده از وام بانک‌های توسعه‌ای از جمله:

بانک توسعه اسلامی (IsDB)

بانک توسعه تجارت اکو (ECO)

بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا (AIIB)

استفاده از انواع اوراق مشارکت

انجام مطالعات ارزیابی مالی و توجیه اقتصادی طرح‌ها

تهیه گزارش‌های توجیهی، فنی، مالی و اقتصادی در مراحل محتلف تدوین پروژه (امکان‌سنجی و پیدایش پروژه، مطالعات مرحله طراحی‏، مرحله ساخت و مرحله بعد از اجرا)

تهیه گزارش‌های توجیهی، فنی، مالی و اقتصادی بر اساس ضوابط قوانین بودجه سنواتی و قوانین توسعه 5 ساله کشور از جمله ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه و ….

تهیه گزارش‌های توجیهی، فنی، مالی و اقتصادی به منظور اخذ مجوز شورای اقتصاد در خصوص طرح‌های فاینانس خارجی و استفاده از وام بانک‌های توسعه‌ای

تدوین برنامه و سیاست‌های مالی شرکت‌های فعال در حوزه زیر ساخت از دیدگاه اولویت‌بندی طرح‌ها و تامین و تجهیز منابع مالی

 تهیه اسناد مناقصه، شرکت در فرآیند انتخاب سرمایه‌گذار و تدوین اسناد پیمان در انواع قراردادهای سرمایه‌گذاری مبتنی بر روش های مختلف تامین و تجهیز منابع مالی
تعیین هزینه تمام شده محصولات در حوزه طرح‌های زیربنایی
برگزاری کارگاه‌های آموزشی و تدریس روش‌های تامین و تجهیز منابع، مالی‏ مدل‌نویسی مالی در نرم افزار Excel