شرکت مهندسی مشاور ـ اقتصادآب مهاب رابین ـاولین و تنها دارنده گواهی

صلاحیت مشاوره خدمات ـ اقتصادی در شرق کشور

زمینه های فعالیت

آب
فاضلاب
برق
راه وترابری
مسکن و شهرسازی
بهداشت
آموزش
گردشگری
خدمات شهری
نفت و گاز
photo_2023-08-29_01-54-34 [Converted]-0۱
خدمات مالی

بخش از فعالیت‌های انجام شده

  • تهیه گزارش‌های توجیهی، فنی‏، مالی و اقتصادی در بهره‌گیری از رو‌ش‌های خانواده BOT، بیع متقابل و روش‌های مشارکت بخش عمومی و خصوصی (PPP)‏، تهیه اسناد و برگزاری فرآیند انتخاب سرمایه‌گذار در بیش از 80 طرح زیربنایی در بخش‌های مختلف اقتصادی
  • تهیه مستندات مربوط به دریافت وام از بانک‌های توسعه‌ای (Bankable Documents, PCD, PCN, …) در بیش از 20 طرح زیربنایی در بخش‌های مختلف اقتصادی
  • تهیه مستندات و اسناد پشتیبان مربوط به استفاده از تسهیلات مالی در قالب فاینانس خارجی، فاینانس داخلی و فاینانس از محل منابع جاری (Feasibility Study) در بیش از 50 طرح زیربنایی در بخش‌های مختلف اقتصادی
  • مشارکت در تدوین دستورالعمل‌ها، استانداردها و نشریات فنی سازمان برنامه و بودجه از جمله:
  • “راهنماي تهيه گزارش هاي فني و مالي و نحوه ارجاع کار در پروژه هاي مشارکتي در بخش آب و فاضلاب”، نشريه شماره 763 سازمان برنامه و بودجه، 1397
  • “راهنماي تعيين ارزش اقتصادي آب براي مصارف كشاورزي”، سازمان مديريت منابع آب ايران، دفتر استانداردها و معيارهاي فني صنعت آب، نشريه شماره 666 سازمان برنامه و بودجه، 1390 
  • “راهنماي برآورد خسارت در مخازن سدهاي مخزني”، سازمان مديريت منابع آب ايران، دفتر استانداردها و معيارهاي فني صنعت آب، نشريه شماره 586 سازمان برنامه و بودجه، 1391
  • برگزاری بیش از 35 کارگاه و دوره آموزشی در خصوص آشنایی با مشارکت بخش عمومی و خصوصی، توجیه اقتصادی و ارزیابی مالی طرح‌های زیربنایی، روش‌های تامین منابع مالی در حوزه زیرساخت، مدل نویسی مالی در اکسل و …