شرکت مهندسی مشاو ر- اقتصادآب مهاب رابین – اولین وتنها دارنده گواهی صلاحیت مشاوره خدمات – اقتصادی در شرق کشور

زمینه های فعالیت

آب
فاضلاب
برق
راه وترابری
مسکن و شهرسازی
بهداشت
آموزش
گردشگری
خدمات شهری
نفت و گاز
خدمات مالی
خدمات مالی
بخشی از فعالیت های انجام شده
1.تهیه گزارش‌های توجیهی، فنی‏، مالی و اقتصادی در بهره‌گیری از رو‌ش‌های خانواده BOT، بیع متقابل و روش‌های مشارکت بخش عمومی و خصوصی (PPP)‏، تهیه اسناد و برگزاری فرآیند انتخاب سرمایه‌گذار در بیش از 80 طرح زیربنایی در بخش‌های مختلف اقتصادی
2.تهیه مستندات مربوط به دریافت وام از بانک‌های توسعه‌ای (Bankable Documents, PCD, PCN, …) در بیش از 20 طرح زیربنایی در بخش‌های مختلف اقتصادی
3.تهیه مستندات و اسناد پشتیبان مربوط به استفاده از تسهیلات مالی در قالب فاینانس خارجی، فاینانس داخلی و فاینانس از محل منابع جاری (Feasibility Study) در بیش از 50 طرح زیربنایی در بخش‌های مختلف اقتصادی
4.مشارکت در تدوین دستورالعمل‌ها، استانداردها و نشریات فنی سازمان برنامه و بودجه از جمله:
  • “راهنماي تهيه گزارش هاي فني و مالي و نحوه ارجاع کار در پروژه هاي مشارکتي در بخش آب و فاضلاب”، نشريه شماره 763 سازمان برنامه و بودجه، 1397
  • “راهنماي تعيين ارزش اقتصادي آب براي مصارف كشاورزي”، سازمان مديريت منابع آب ايران، دفتر استانداردها و معيارهاي فني صنعت آب، نشريه شماره 666 سازمان برنامه و بودجه، 1390 
  • “راهنماي برآورد خسارت در مخازن سدهاي مخزني”، سازمان مديريت منابع آب ايران، دفتر استانداردها و معيارهاي فني صنعت آب، نشريه شماره 586 سازمان برنامه و بودجه، 1391
5.برگزاری بیش از 35 کارگاه و دوره آموزشی در خصوص آشنایی با مشارکت بخش عمومی و خصوصی، توجیه اقتصادی و ارزیابی مالی طرح‌های زیربنایی، روش‌های تامین منابع مالی در حوزه زیرساخت، مدل نویسی مالی در اکسل و …