شرکت مهندسی مشاو ر- اقتصادآب مهاب رابین – اولین وتنها دارنده گواهی صلاحیت مشاوره خدمات – اقتصادی در شرق کشور

پروژه ی خدمات مالی

1.انجام خدمات مشاوره جهت دريافت تسهيلات از بانک سرمايه‌گذاري زيرساخت آسيا، شرکت آب و فاضلاب مشهد، 1396
2.خدمات مشاوره راهبردي برنامه‌ريزي و تدوين سياست‌هاي مالي شرکت آب و فاضلاب مشهد، شرکت آب و فاضلاب مشهد، 1397
3.خدمات مشاوره راهبردي برنامه‌ريزي و تدوين سياست مالي شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالي، شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالي، 1397
4.ارزيابي فني، اقتصادي، ارائه مدل مالي، تهيه گزارش توجيهي فني و مالي به روش فاينانس خارجي براي شهرهاي انديمشک، ايذه، بهبهان، شوش و بستان، شرکت آب و فاضلاب خوزستان، 1397
5.انجام خدمات کارشناسی و مشاوره راهبردی در حوزه مسائل سرمایه‌گذاری و تامین مالی در محدوده عمل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالي، 1400
6.انجام خدمات مشاوره تهیه مدل مالی و گزارش توجیهی استفاده از تسهیلات مالی ماده 56 در خصوص 7 طرح شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان، شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان، 1401
7.قرارداد ارائه خدمات مشاوره اخذ تسهیلات مالی ماده 56 طرح آزادراه مشهد-چناران-قوچان، شرکت شرکت احداث، نگهداری، بهره‌برداری و انتقال آزادراه مشهد – چناران – قوچان، 1402