شرکت مهندسی مشاور

اقتصادآب مهاب رابین

اولین و تنها دارنده گواهی

صلاحیت مشاوره خدمات

اقتصادی در شرق کشور

فهرست پروژه های بخش فاضلاب

1. انجام ارزيابي مالي و تهيه اسناد مناقصه 3 طرح سرمايه‌گذاري در محدوده عمل شرکت آب و فاضلاب مشهد، 1394، شامل:

تهيه گزارش توجيهي فني، اقتصادي و مالي، تهيه مدل مالي، تهيه اسناد مناقصه و برگزاري مناقصه استفاده از پتانسيل برقابي شبکه آب و فاضلاب مشهد در مخزن B3 در قالب قراردادي BOO؛

تهيه گزارش توجيهي فني، اقتصادي و مالي، تهيه مدل مالي، تهيه اسناد مناقصه و برگزاري مناقصه استفاده از پتانسيل برقابي شبکه آب و فاضلاب مشهد در مخزن N در قالب قراردادي BOO؛

تهيه گزارش توجيهي فني، اقتصادي و مالي، تهيه مدل مالي و اسناد مناقصه تهيه و نصب کنتورها در سطح شهر مشهد (3 سري اسناد مناقصه و مدل مالي)؛

تهيه گزارش توجيهي فني، اقتصادي و مالي، تهيه مدل مالي و اسناد مناقصه سامانه جداسازي آب شرب شهر مشهد؛

تهيه گزارش توجيهي فني، اقتصادي و مالي، تهيه مدل مالي و اسناد ارزيابي کيفي احداث تصفيه‌خانه مهرگان به روش بيع متقابل؛

تهيه گزارش توجيهي فني، اقتصادي و مالي، تهيه مدل مالي و اسناد ارزيابي کيفي احداث تصفيه‌خانه پرکند 3 به روش بيع متقابل؛

تهيه گزارش توجيهي فني، اقتصادي و مالي، تهيه مدل مالي و اسناد ارزيابي کيفي بهره‌برداري از تصفيه‌خانه‌هاي خين عرب و التيمور به روش بيع متقابل؛

2. انجام خدمات مشاوره جهت دريافت تسهيلات از بانک سرمايه‌گذاري زيرساخت آسيا، شرکت آب و فاضلاب مشهد، 1396

 خدمات مشاوره راهبردي برنامه‌ريزي و تدوين سياست‌هاي مالي شرکت آب و فاضلاب مشهد، شرکت آب و فاضلاب مشهد، 1397

3. کنترل‌کننده قرارداد تعیین هزینه تمام شده خدمات آب و فاضلاب (پساب و لجن) و قرارداد استفاده از لجن تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهر مشهد
4.  ارزيابي فني، اقتصادي، ارائه مدل مالي، تهيه گزارش توجيهي فني و مالي به روش فاينانس خارجي براي شهرهاي انديمشک، ايذه، بهبهان، شوش و بستان، شرکت آب و فاضلاب خوزستان، 1397
5. انجام خدمات مشاوره و تهيه مدل مالي به روش بيع متقابل براي فاضلاب شهر بيرجند، شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبي، 1397
6. انجام خدمات مشاوره و تهيه مدل مالي به روش بيع متقابل براي فاضلاب شهر فردوس، شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبي، 1397
7. تهيه مدل مالي و گزارش توجيهي تکميل تاسيسات فاضلاب شهرهاي باغستان و شهر قدس به روش بيع‌متقابل و تعيين بهاي تمام شده پساب در مناطق تحت پوشش در طرح‌هاي واگذاري پساب به متقاضيان، شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک‌هاي غرب استان تهران، 1398
8. تهيه گزارش‌هاي توجيهي، فني و مالي تکميل تاسيسات فاضلاب شهرهاي بجنورد، شيروان، گرمه، جارجرم، فاروج، اسفراين و آشخانه به روش بيع متقابل، شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالي، 1399
9. انجام مطالعات ارزیابی مالی و تهیه اسناد و برگزاری مناقصه طرح‌های سرمایه‌گذاری در محدوده عمل شرکت آب و فاضلاب مشهد، شرکت آب و فاضلاب مشهد، 1400 شامل:

9-1- خدمات مشاوره تهیه مدل مالی، گزارش توجیهی استفاده از تسهیلات مالی ماده 56 در خصوص طرح‌های:

1- احداث مدول سوم تصفیه‌خانه اولنگ شهر مشهد

2- احداث مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب پرکندآباد 3 و تهیه اسناد مناقصه برای این پروژه

3- ایجاد تاسیسات آبرسانی روستاهای تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب مشهد

9-2- تهیه اسناد انتخاب سرمایه‌گذار جهت استفاده از پتانسیل برق‌آبی خطوط آب و فاضلاب در محدوده تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب شهر مشهد در خصوص طرح‌های:

1- استفاده از پتانسیل تولید انرژی برقابی در ورودی ایستگاه شماره 4 خط انتقال آب سد دوستی به شهر مشهد

2- استفاده از پتانسیل تولید انرژی برقابی در محدوده مخزن A شهر مشهد

9-3- حفظ و ذخیره آب و کاهش هدررفت ظاهری شامل:

1- جذب سرمایه‌گذار برای شناسایی انشعابات غیرمجاز

9-4- جذب سرمایه گذار در املاک و مستغلات شرکت با هدف ارتقا بهره وری

1- پتانسیل ایجاد نیروگاه CHP در مجموعه ورزشی

9-5- تهيه مدل محاسباتی و دستورالعمل‌های مربوطه به ماده 11

 

10. انجام خدمات مشاوره ارزیابی فنی – اقتصادی، تهیه اسناد فراخوان و ارزیابی کیفی و ارائه مدل مالي بيع متقابل پساب فاضلاب شهرهای اسلام‌آباد غرب، هرسین و کنگاور، شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه، 1400
11. انجام خدمات مشاوره تهیه مدل مالی و گزارش توجیهی استفاده از تسهیلات مالی ماده 56 در خصوص 7 طرح شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان، شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان، 1401
12. انجام خدمات مهندسي انتخاب سرمایه‌گذار استفاده از جامدات زیستی (کیک لجن) تصفیه‌خانه فاضلاب شهری جهت فراوری و تولیدمحصول در محدوده تحت پوشش شرکت فاضلاب تهران، شرکت فاضلاب تهران، 1401
13. قرارداد انجام خدمات مهندسی شناسایی سرمایه‌گذار جهت تأمین منابع مالی احداث تأسیسات فاضلاب، انتقال پساب و بهره‌برداری از تأسیسات فاضلاب شهر شریف آباد به روش بیع متقابل، شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران، 1401
15. قرارداد انجام خدمات مهندسی تهیه اسناد مزایده شناسایی سرمایه‌گذار جهت تأمین منابع مالی احداث تأسیسات فاضلاب شهر شریف آباد، شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران، 1402